Biomassa onmisbaar

De studie over biomassa die het Planbureau voor de Leefomgeving vrijdag 8 mei heeft gepubliceerd bevestigt het belang van biomassa voor de klimaatdoelen. Daarnaast geeft de studie nuttige aanbevelingen voor goed beleid voor deze hernieuwbare grondstof en energiebron, inclusief duurzaamheidskader. De NBKL en de NVDE vinden het daarmee een goede basis om te komen tot […]

effect coronacrisis

Inventarisatie onder duurzame bedrijven Samen met de NVDE en andere brancheverenigingen heeft de NBKL een onderzoek gedaan naar de effecten van de coronacris. U kunt de verschillende conclusies hier lezen. Voor de branche van de bioketels zijn de conclusies: De omzetdaling verschilt sterk, van nul tot 100%. Bedrijven die biowarmte verkopen kunnen dat blijven doen, […]

Bioketels als oplossing voor deel stikstofprobleem

Verrassende suggestie De minister van Landbouw kreeg een verrassende suggestie voor de oplossing van een deel van het stikstofprobleem. Door resthout dat veel stikstof bevat uit natuurgebieden te halen en daarna in een bioketel met goede filters te gebruiken voor het maken van warmte, wordt stikstof uit de atmosfeer gehaald en tegelijk veel CO2 bespaard. […]

Bijeenkomsten gaan niet door

Vanwege de coronamaatregelen vervallen alle bijeenkomsten tot 1 juni. Dit betekent dat we de volgende bijeenkomsten hebben moeten afgelasten: * De bijeenkomst op 7 april in Ede. Samen met BTG en BEON organiseert de NBKL na de zomer een nieuwe bijeenkomst in Ede over het maken van stoom met bio-energie. * De lezing voor onze erkende […]

Klimaatimpact importgas groter dan van biomassa

Per saldo liggen de totale milieuschadekosten bij de biomassaketens ruimschoots lager dan bij de gasketens. Dit betekent dat de maatschappelijke winst van CO2-reductie beduidend groter is dan de schade van andere stoffen. Lees de studie van RH-DHV hier. Een van de problemen bij de import van aardgas gaat over lekkages van het krachtige broeikasgas methaan. […]

Sector bioketels groeit met 15%

De sector bio-energie is in 2019 opnieuw voorspoedig gegroeid, net als in 2018 met ongeveer 15 %. Dat blijkt uit het jaarverslag van de branchevereniging NBKL. Met name in de glastuinbouw en de landbouw, bij de stadsverwarming en in woningen werden meer bioketels in bedrijf gesteld. Eén nieuwe installatie springt eruit: In Sirjansland haalt een […]

Bioketels horen bij de sterkste duurzame groeiers

De nieuwste CBS-cijfers geven aan dat de duurzame warmteproductie uit bioketels nog harder groeit dan gedacht. Het CBS geeft in haar herziene cijfers aan dat de warmteproductie van bioketels bij bedrijven groeide van 15 PJ  in 2017 naar 19 PJ in 2018. Een belangrijk deel hiervan werd geproduceerd in kleine bio-WKK’s, die zowel warmte als elektriciteit produceren. […]

Stopzetting ISDE gebaseerd op drijfzand

Op 11 november heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat aangekondigd dat het kabinet stopt met de ISDE-subsidie voor biomassaketels per 1 januari 2020. Volgens de minister blijkt uit de evaluatie van de ISDE dat de negatieve effecten van de uitstoot van koolmonoxide, fijnstof en met name stikstof van biomassaketels groter zijn dan het […]

Bioketels horen in de ISDE

Bioketels zijn onmisbaar als een betaalbare en schone oplossing in het klimaatbeleid. Toch is de minister van EZK voornemens om de ISDE-subsidie op bioketels te stoppen. Hij baseert zijn besluit op een onderzoek waarin aantoonbaar op sommige punten onjuiste feiten zijn gebruikt. Als het onderzoeksbureau correcte gegevens had gebruikt, was er een positieve conclusie uitgekomen. […]

Bijeenkomst “Stoom uit bioketels”

Op 21 november organiseert de NBKL samen met BEON en BTG een bijeenkomst in Balkbrug over stoom uit bioketels. Bedrijven uit Overijssel zijn van harte uitgenodigd. U kunt u opgeven voor deze bijeenkomst door een mail te sturen aan info-at-NBKL.nl Vermeld dan s.v.p. uw naam, bedrijf, telefoonnummer en e-mail-adres. Heeft u nu al concrete vragen, stuur […]