Nieuws

Sector bioketels groeit met 15%

De sector bio-energie is in 2019 opnieuw voorspoedig gegroeid, net als in 2018 met ongeveer 15 %. Dat blijkt uit het jaarverslag van de branchevereniging NBKL.

Met name in de glastuinbouw en de landbouw, bij de stadsverwarming en in woningen werden meer bioketels in bedrijf gesteld. Eén nieuwe installatie springt eruit: In Sirjansland haalt een bioketel de CO2 uit de rookgassen en gebruikt deze in de kas van een tuinder. Deze bioketel laat daarmee als enige duurzame techniek een negatieve CO2-uitstoot zien!

Nog genoeg biomassa

Ondanks de groei blijft er in Nederland nog steeds sprake van een overschot aan duurzame biomassa. Nederland bleef per saldo een exportland van (houtige) biomassa voor energiedoeleinden. De productie van houtchips uit resthout, afkomstig van milieuparken en openbaar groen, groeide namelijk ook mee en daarmee verminderde de hoeveelheid stortafval.

Uitstoot

Uit metingen blijkt dat zelfs de kleinste bioketel een zeer lage emissie heeft, en daarmee een beperkte effecten op de luchtkwaliteit. De uitstoot van fijnstof door een kleine bioketel is minder dan de helft van de uitstoot door een elektrische auto. De NBKL ziet mogelijkheden om de emissies van zakelijke installaties verder te beperken. O.a door meer rookgasreiniging en filters, zowel voor fijnstof en emissies, tot bijna nul.  De NBKL pleit al jaren bij het ministerie om de controle op de naleving van de emissienormen te verbeteren.

De overheid paste in 2019 het beleid ten aanzien van bio-energie aan; de ISDE-subsidie voor pelletkachels en bioketels werd afgeschaft en de SDE+ subsidies verlaagd. Daardoor zullen de eerstkomende jaren naar verwachting nog maar een beperkt aantal nieuwe bio-energieprojecten starten. Zonder een stijging van de gasprijs zal op termijn zal de omvang van de duurzame warmteproductie zelfs dalen. Helaas zal soms (weer) de voorkeur worden gegeven aan aardgas- en dieselgestookte ketels in plaats van een duurzaam alternatief.

Lees meer over de ontwikkelingen in het jaarverslag 2019 van de NBKL