Bezoek aan bioketels in Amersfoort

Nationaal Klimaatplatform en NVDE op bezoek bij duurzame warmteproducenten in Amersfoort Het Nationale Klimaatplatform (NKP) en de NVDE bekeken samen de praktische uitvoering van duurzame warmtetoepassingen bij een werkbezoek in Amersfoort georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Bioketel Leveranciers (NBKL). Het NKP en de NVDE gingen het gesprek aan over of lokale warmte een duurzame […]

Webinar bioketels in buitengebied

Op dinsdag 25 april 2023 van 19.00 – 21.00 uur bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het webinar “De bioketel in het buitengebied. Een alternatief voor fossiel.” Sprekers zijn o.a. Maarten Willemen van de AVIH (branchevereniging voor ondernemers in de bos- en houtsector), Jos de Kleuver, Gijs Kuneman van de Bosgroepen […]

Koninklijke onderscheiding voor Eppo Bolhuis

foto Eppo Bolhuis bij Odilia

De voorzitter van de NBKL kreeg op dinsdag 26 april een koninklijke onderscheiding opgespeld door de burgemeester van Deventer. Eppo Bolhuis (68) mag zich nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Duurzame energie De afgelopen jaren heeft Eppo Bolhuis zich sterk gemaakt voor duurzame energie in Nederland. Als voorzitter van de NBKL, als mede-oprichter […]

Bos in Europa groeit

jaarringen boom

Meer bos in Europa Volgens de meeste recente statistieken van onze Europese collega’s van Bioenergy Europe is er in oppervlakte aanzienlijk meer bos bijgekomen. De bossen groeien ook nog eens hard, de ‘bosdichtheid’ neem toe. Nederland is met Luxemburg een kleine speler tussen de woudreuzen in het bossen-landschap.   Een bos erbij ter grootte van […]

Klimaatakkoord staat achter bioenergie

Ed Nijpels

Vanuit het Klimaatakkoord heeft voorzitter Ed Nijpels nu ook een oproep gedaan om biomassa voor warmte op een verantwoorde wijze af te bouwen, zodat de klimaatdoelen binnen bereik blijven. Eerder pleitte hiervoor andere partijen, zoals ook door PBL berekend. Lees hier zijn brief.

Open Energiedag

210911 open-energiedag-header-2

Duizenden bezoekers namen tijdens de eerste Open Energiedag een kijkje bij 48 duurzame energieprojecten. “Super goed dat zoveel mensen zijn komen kijken naar de wereld achter hun stopcontact en thermostaat”, zegt Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. “Betrokkenheid van burgers is van levensbelang, want we zijn met elkaar op weg in deze […]

Uit een bioketel komt nauwelijks fijnstof meer

Uit het laatste informatieblad van de NBKL blijkt dat de uitstoot van fijnstof van een bioketel zeer gering is. Dat komt o.a. door technische ontwikkelingen en het gebruik van filters. De uitstoot is zelfs vergelijkbaar geworden met de uitstoot van één elektrische personenauto. Op jaarbasis zelfs vergelijkbaar met 5 tot 8 elektrische auto’s (!) Het […]

Brief aan informateur

Een nieuw kabinet heeft de sleutel in handen om snel goede stappen te zetten naar een duurzame bio-economie. Biogrondstoffen zijn nodig om de chemiesector en onze (bouw)materialen te verduurzamen. Materialen die gemaakt zijn van planten dragen bij aan de opslag van CO2. Reststromen die niet toepasbaar zijn als materiaal kunnen altijd nog gebruikt worden voor […]

Stoom uit bioketels

Een hoogwaardige toepassing voor biomassa Het analyserapport “Stoom uit bioketels” is uitgebracht door de NBKL binnen het project “Verduurzaming van de procesindustrie met bio-energie”. Het rapport doet verslag van een analyse van mogelijke knelpunten en mogelijke oplossingen bij de introductie en het toepassen van bioketels voor het maken van stoom in de Overijsselse industrie. De […]

Meeste biomassa komt uit Nederland

Houtige biomassa die wordt gebruikt in biomassa-installaties voor lokale warmte- en warmtekracht productie komt voornamelijk uit Nederland (89%) en de directe buurlanden België en Duitsland (11%) en bestaat vooral uit lokale reststromen. Deze conclusie kan getrokken worden uit de jaarlijkse rapportage houtige biomassa van het Platform Bio-economie.