Nieuws

Meeste biomassa komt uit Nederland

Houtige biomassa die wordt gebruikt in biomassa-installaties voor lokale warmte- en warmtekracht productie komt voornamelijk uit Nederland (89%) en de directe buurlanden België en Duitsland (11%) en bestaat vooral uit lokale reststromen. Deze conclusie kan getrokken worden uit de jaarlijkse rapportage houtige biomassa van het Platform Bio-economie.