Leden

Onze leden

Geassocieerde leden

De NBKL komt ook op voor bedrijven die biobrandstoffen leveren voor houtketels, voornamelijk houtchips en houtpellets. Deze bedrijven kunnen geassocieerd lid worden. Voor het functioneren van houtketels is de kwaliteit van de brandstof van groot belang. In samenspraak met de geassocieerde leden brengen wij dit ook onder de aandacht van gebruikers en overheden.