Informatie voor installateurs

Waarom erkende installateurs?

Bioketels moeten voldoen aan wettelijke normen. Daarboven verplichten de NBKL-leden zichzelf om alleen bioketels te leveren die voldoen aan emissienormen die scherper zijn dan vastgesteld in het Activiteitenbesluit. Ook willen zij dat de goede bioketels worden geplaatst door goede installateurs. De NBKL wil met deze lijst de vakbekwame en professioneel werkende bedrijven binnen de branche herkenbaar te maken. De NBKL streeft ernaar om erkenning een onderdeel te laten zijn van overheidsbeleid, bijvoorbeeld in regelgeving, voorlichting of bij subsidieverlening.

Voor een potentiële klant is de lijst een mogelijkheid om met een goede leverancier in contact te komen. De erkende installateurs mogen hun erkenning kenbaar maken door een sticker en door onderstaand logo te voeren:

Twee lijsten?

Logo erkend installateur bioketels

Deze regeling erkent twee soorten installatiebedrijven. Allereerst installateurs die pelletketels, stukhoutketels of houtchipsketels installeren bij particulieren. Ten tweede installateurs die ketels installeren bij particulieren maar ook bij bedrijven en instellingen. Deze ketels kunnen houtpellets of houtchips als brandstof gebruiken maar ook andere biomassa, bijvoorbeeld cacaodoppen, koffiedrab, riet e.d.

Vereist voor erkenning als NBKL-installateur bij particulieren is dat ten minste drie installaties zijn afgeleverd, waarbij het Model Inspectierapport Particulieren (de zogenaamde bijlage II, op te vragen bij de secretaris), is ingevuld en ondertekend door de installateur en zijn klant.

Vereist voor volledige erkenning bij particulieren en bedrijven en instellingen is dat het betrokken installatiebedrijf ten minste drie installaties heeft afgeleverd waarvan de SCIOS-keuring een goedkeurende verklaring heeft opgeleverd.

Procedure

Leden van de NBKL kunnen een installateur voordragen, hetzij van hun eigen installatieafdeling, hetzij Installateurs die door hun zijn opgeleid en waarmee zij samenwerken.

Daarnaast kan elk installatiebedrijf dat in Nederland bioketels installeert erkenning aanvragen. Gebruik hiervoor dit aanmeldformulier. Ook leveranciers van bioketels kunnen erkenning aanvragen.

De NBKL houdt een lijst bij van de “Erkende Installatiebedrijven Particulieren” en “Erkende Installatiebedrijven Bioketels” en kan de erkenning intrekken.

Zie voor nadere criteria en tekst en uitleg de regeling, deze is op te vragen via info – at – nbkl.nl.