Nederlandse vereniging van bioketel leveranciers

De brancheorganisatie voor leveranciers van bioketels

Wat we doen

NBKL geeft informatie over bioketels, werkt aan kwaliteitskeurmerken en behartigt de belangen van haar leden bij overheden. De NBKL staat voor schone en betaalbare energie uit reststromen en hernieuwbare grondstoffen. Zo dragen we bij aan een duurzame toekomst.

Video afspelen

Keurmerk

Leveranciers mogen alleen lid worden van de NKBL wanneer zij bioketels aan de markt leveren die voldoen aan de bestaande wet- en regelgeving, keurmerken en veiligheidscriteria. De NBKL is van mening dat afnemers hier hun voordeel mee kunnen behalen. De NBKL verlangt ook van haar leden dat zij toezien dat nieuwe installaties worden gevoed met alleen schone duurzame biomassa, waarbij in overleg met de biobrandstofleveranciers wordt gestreefd naar meer uniformiteit of standaarden, zodat onze biomassaketels storingsvrij kunnen draaien.

Informatie

Meer over bioketels

Wat is een bioketel

Informatie over bioketels, de werking en de verschillende types.

Wat is biomassa

Informatie over biomassa en waar dit ingezet kan worden.

Subsidie voor bioketels

Informatie over de subsidies die voor bioketels beschikbaar zijn.

Lees onze

Publicaties

Goed gesprek over houtige biomassa

Een goed gesprek over houtige biomassa, over bosbeheer en bos in Nederland. Remco de Boer spreekt met Henk Wanningen. Henk studeerde bosbouw en werkt al

Gezien: Boeiend webinar over bioketels

“Alles wat u wilde weten over de herkomst van resthout voor bioenergie”  Eind april organiseerde de NBKL een boeiend webinar over bioketels in het buitengebied.

Contact opnemen

Ook lid worden of op zoek naar installateurs die bij NBKL aangesloten zijn?

Nieuws

Nieuws vanuit de markt