Nieuws

Gezien: Boeiend webinar over bioketels

“Alles wat u wilde weten over de herkomst van resthout voor bioenergie”

 Eind april organiseerde de NBKL een boeiend webinar over bioketels in het buitengebied. Het webinar duurt net geen anderhalf uur en is terug te kijken op: https://youtu.be/naL4HstNvUU In dit webinar vooral verhalen van boseigenaren die een bioketel hebben aangeschaft, afgewisseld met diepgaande presentaties over de vele aspecten rond de herkomst van de biogrondstoffen.

Biomassa uit het bos

Het webinar kreeg de titel mee: “De bioketel in het buitengebied. Een alternatief voor fossiel.” Maarten Willemen van de AVIH (branchevereniging voor ondernemers in de bos- en houtsector) sprak over de beschikbaarheid van hout voor bioenergie. Gijs Kuneman van de Bosgroepen (verenigingen van en voor eigenaren van bos- en natuurterreinen) ging uitgebreid in op de balans tussen de ecologische waarde van het bos en de economische waarde. Henk Wanningen (Staatsbosbeheer) vertelde over de regelgeving. Jos de Kleuver werkt voor een bank en sprak over de kosten-/batenkant van zijn nieuwe bioketel.

Het webinar kwam voort uit een gesprek tussen de NBKL en de Bosgroepen. Er zijn immers steeds meer eigenaren van bos die overwegen om een bioketel aan te schaffen. Daarmee kan de cv-ketel op gas worden vervangen door een alternatief dat CO2 vermijdt èn kosten bespaart, vooral als men met eigen houtresten warmte gaat maken. Ook boeren en particulieren met eigen houtsingels hebben interesse. Installateurs die klanten hebben in het buitengebied kunnen hun voordeel doen met de veelheid aan informatie.

Discussie over biomassa

Na afloop van het webinar kreeg de NBKL veel complimenten voor de brede en tegelijk diepgaande opzet. Er was waardering voor de ruimte voor kritische noten en de noodzaak om een goede balans te vinden. Het gebruik van resthout van bomen is nu eenmaal niet onomstreden en kent een discussie waarin meningen het makkelijk winnen van feiten. Door ruimte te bieden voor die feiten en verschillende kanten van het verhaal te belichten ontstond een genuanceerd en beter beeld van de grondstoffenkant van bioketels.

 De sprekers en de getoonde praktijkvoorbeelden zijn niet alleen interessant voor boseigenaren, maar ook voor installateurs die hun klanten een breed aanbod aan alternatieven willen kunnen bieden en natuurlijk iedereen met interesse in de herkomst van hout voor bio-energie.