Bestuur

Bestuur

De NBKL is een actieve vereniging met een betrokken bestuur. Klik op de naam voor het LinkedIn-profiel.

voorzitter
vice-voorzitter & communicatie
penningmeester
secretaris
bestuurslid - technische commissie
bestuurslid - opleidingen
bestuurslid

In juni 2022 nam het bestuur afscheid van onze oud-voorzitter Eppo Bolhuis. V.l.n.r.: Ben Schoormans, René Nijboer,
Theo de Groot, Eppo Bolhuis, Alfred Chamoun, Hemmo Hemmes, Martin Neimeijer