Emissienormen

Emissienormen

Sinds 1 januari 2015 vallen alle houtketels die geplaatst zijn bij inrichtingen onder strenge emissienormen. Deze normen staan opgetekend in het Activiteitenbesluit. Onder het wettelijke begrip ‘inrichtingen’ vallen bedrijven, instellingen enzovoort. Voor hen geldt ook een wettelijk verplichte keuring. Ketels kleiner dan 100 kW moeten iedere vier jaar gekeurd worden, grotere ketels iedere twee jaar. Voor houtketels en houtkachels die zijn geplaatst in huishoudens gelden geen emissienormen.

Reden voor de strenge emissienormen is het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland. Overigens is maar een zeer beperkt deel van de luchtverontreiniging afkomstig van houtketels (CBS).

Hoe voldoet u aan emissienormen?
Een goede ketel is technisch in staat om de gestelde normen te halen. Dit geldt voor vrijwel alle ketels van leveranciers aangesloten bij de NBKL. De grotere ketels hebben eventueel extra rookgasreinigingsapparatuur nodig.

Over de emissienormen valt meer te lezen op de website Infomil.nl van de overheid.