Wat is biomassa?

Wat is biomassa?

Biomassa is een breed begrip. Wanneer we op deze website spreken over biomassa, dan hebben we het vooral over houtachtig materiaal. Materiaal dat, na eventuele bewerking, wordt gebruikt om energie te produceren. Hieronder vindt u een introductie. Voor uitgebreide informatie verwijzen we u naar onze publicaties en naar Biomassafeiten.

Wat voor hout wordt er gebruikt?
We onderscheiden drie categorieën: vers hout, resthout en afvalhout.

Vers hout is hout dat vrijkomt bij snoei-, kap-, en rooiwerkzaamheden in bijvoorbeeld bossen, groenvoorzieningen en bij boomkwekers. Binnen deze categorie valt ook hout dat specifiek wordt geteeld voor biomassa, bijvoorbeeld op een wilgenplantage. Vers hout wordt vaak verwerkt tot houtchips, -snippers en/of houtshrips.

Resthout is hout dat overblijf in zagerijen of in de houtverwerkende industrie. Resthout kan rechtstreeks in houtketels worden verbrand, maar ook eerst verwerkt worden tot houtpellets.

Afvalhout komt vrij na gebruik van een product of materiaal. Dit kunnen meubels zijn, maar ook materiaal afkomstig van het bouwen, renoveren of slopen van gebouwen. Dit wordt ook wel B-hout genoemd.

Houtbrandstof
Door bewerking van hout ontstaat er een geschikte brandstof. Gebruikelijke bewerkingen zijn verkleinen, drogen, het verwijderen van niet-houtdelen en aanhangend zand en verdichten.

In hoofdlijnen worden vijf typen houtbrandstof geproduceerd:

U kunt uw eigen hout (laten) bewerken of een leverancier inschakelen. Deze laatste komt periodiek langs en vult uw opslagplaats. Vanuit de opslagplaats wordt de houtbrandstof, in de meeste gevallen, automatisch getransporteerd naar de ketel.

Hoe kiest u uw brandstof?
Welk type biomassa u kiest, hangt met name af van uw ketel. Heeft u een pelletketel, dan heeft u weinig andere opties dan te kiezen voor houtpellets. Verder is het afhankelijk van uw situatie wat voor soort brandstof het beste past. Heeft u de beschikking over houtsnippers uit bijvoorbeeld landschapsonderhoud? Dan kan dit een reden zijn daarvoor te kiezen. Heeft u een kleine ketel? Dan kunnen houtpellets een betere brandstof zijn omdat de kwaliteit daarvan constanter is dan van snippers. Uw ketelleverancier kan dit het beste in samenspraak met u bepalen.

Houtnormen

Er zijn voor houtpellets kwaliteitsstandaarden. Zie het overzicht. Kies voor uw kleinere ketel kwaliteit EN Plus A1, tenzij de pelletketelleverancier aangeeft dat de ketel ook voor een lagere kwaliteit pellet geschikt is. Vraag bij uw brandstofleverancier altijd naar het kwaliteitscertificaat dat hij bij levering van de pellets moet meeleveren.

Voor houtsnippers zijn de Ö-normen de meest gebruikte standaarden. Zie Normen Houtsnippers voor een overzicht. De kwaliteit die gekozen moet worden hangt af van de installaties. Sommige ketels kunnen een hoog vocht- en zandgehalte in de snippers goed aan. Bij veel ketels is het echter van belang dat de snippers niet te vochtig zijn, een constante deeltjesgrootte hebben en er niet te veel zand in zit. Kies dan bijvoorbeeld voor kwaliteit G30 / W20..