Nieuws

Bos in Europa groeit

jaarringen boom

Meer bos in Europa

Volgens de meeste recente statistieken van onze Europese collega’s van Bioenergy Europe is er in oppervlakte aanzienlijk meer bos bijgekomen. De bossen groeien ook nog eens hard, de ‘bosdichtheid’ neem toe.

Nederland is met Luxemburg een kleine speler tussen de woudreuzen in het bossen-landschap.

 

Groei van het bos in Europa

Een bos erbij ter grootte van de gemeente Amsterdam

De Europese bossen zijn in de laatste dertig jaar gegroeid. In de laatste tien jaar is er maar liefst elk jaar 262.000 hectare bijgekomen, dat is elk jaar ruim meer dan de gemeente Amsterdam. In tien jaar is er meer bos bijgekomen dan wat past in de helft van Nederland.

Er wordt uit veel bossen hout geoogst voor bouw, papier en bioenergie, maar in ieder land groeien de bossen harder dan er wordt geoogst. Het gebruik van resten uit bosbeheer in bioketels voor warmte voegt economische waarde toe aan bossen. Het wordt voor een bosbeheerder interessanter om bos te beheren en meer bos bij te planten als hij de resten ook kan verkopen.

Bioenergie is in Europa de belangrijkste vorm van hernieuwbare energie en is de grootste interne bron van energie.

Meer opslag van CO2 in het bos

Er werd jaar op jaar meer CO2 opgeslagen omdat de ‘bosdichtheid’ ook nog eens toeneemt. De zogenaamde ‘carbon stock’ nam in dertig jaar toe van 133 m3/ha naar 173m3/ha.

Een duurzame oogst van biomassa staat in Europese landen voorop en dat werpt zijn vruchten af.

De gehele Policy Brief (in Engels) is hier te lezen. Het rapport is op te vragen bij Bioenergy Europe.