NBKL

NBKL

Bioketels moeten voldoen aan wettelijke normen. Daarboven verplichten de NBKL-leden zichzelf om alleen bioketels te leveren die voldoen aan emissienormen die scherper zijn dan vastgesteld in het Activiteitenbesluit. Ook willen zij dat de goede bioketels worden geplaatst door goede installateurs. De NBKL wil met deze lijst de vakbekwame en professioneel werkende bedrijven binnen de branche herkenbaar te maken. De NBKL streeft ernaar om erkenning een onderdeel te laten zijn van overheidsbeleid, bijvoorbeeld in regelgeving, voorlichting of bij subsidieverlening.

Voor een potentiële klant is de lijst een mogelijkheid om met een goede leverancier in contact te komen. De erkende installateurs mogen hun erkenning kenbaar maken door een sticker en door onderstaand logo te voeren:

Keurmerk voor kwalitatieve ketels

Leveranciers mogen alleen lid worden van de NKBL wanneer zij bioketels aan de markt leveren die voldoen aan de bestaande wet- en regelgeving, keurmerken en veiligheidscriteria. De NBKL is van mening dat afnemers hier hun voordeel mee kunnen behalen. De NBKL verlangt ook van haar leden dat zij toezien dat nieuwe installaties worden gevoed met alleen schone duurzame biomassa, waarbij in overleg met de biobrandstofleveranciers wordt gestreefd naar meer uniformiteit of standaarden, zodat onze biomassaketels storingsvrij kunnen draaien.

Fijnstoffilter

NBKL-leden adviseren hun klanten om een fijnstoffilter te plaatsen. Een elektrostatisch filter wordt steeds goedkoper en sommige fabrikanten kunnen het filter zelfs standaard ingebouwd meeleveren. Voor het milieu en voor omwonenden is een bioketel met een fijnstoffilter een aanrader.

Leden van de NBKL kunnen hun klanten informeren over deze aanbeveling met deze aanbevelingsbrief.