Nieuws

Jaarverslag NBKL 2022

snoeiafval voor energie

De sterke stijging van  de prijzen van gas en elektriciteit zorgden in 2022 voor veel vraag naar bioketels, vooral bij particulieren. Gaandeweg gingen ook de prijzen van biobrandstoffen omhoog. Hierdoor kwamen vooral klanten van bioketels met SDE-subsidie in de problemen, want de subsidie daalde terwijl de brandstofkosten opliepen.

Het jaarverslag 2022 van de NBKL laat verder zien dat terwijl de markt vraagt om meer bioketels, de politiek nog blijft hangen in oude denkbeelden. Bioketels blijven in ieder geval nog een van de belangrijkste bronnen van duurzame warmte in Nederland.

Klik op deze link om het jaarverslag te openen: NBKL jaarverslag 2022 .