Subsidies

Subsidies

Voor bedrijven is er de SDE+ voor ketels van 500 kW en groter. De SDE+ is een exploitatiesubsidie die 12 jaar lang een subsidie uitkeert, gerelateerd aan de jaarlijkse warmteproductie van de bioketel. De RVO voert deze regelingen uit. Op www.RVO.nl vindt u alle informatie die u nodig hebt om een subsidieaanvraag in te dienen. Bij de SDE+ regeling is de subsidieaanvraag soms wat ingewikkeld, u kunt hiervoor het beste een adviesbureau inschakelen (BlueTerra, E-Kwadraat).

Fiscaal is er voor bedrijven de EnergieInvesteringsAftrek (EIA), waardoor de investeringen van de winst afgetrokken kunnen worden, en de VAMIL. Soms voor onderdelen van de investeringen, bijvoorbeeld rookgasfilters, maar soms ook voor de hele investering. Voor de EIA kunt u naast de bioketel ook de kosten van het ketelhuis, hout/silo opslag, houtaanvoersysteem, rookgasreiniging (filters) en schoorsteen in de aftrek meenemen.