Verhalen

Hoonhorst kiest voor bio-energie

De dorpsketel van Hoonhorst verwarmt al sinds 2014 een buurtcentrum en een basisschool in het Overijsselse dorp. De bioketel staat in de kelder van buurtcentrum De Potstal. “De school ligt vlakbij en is via een ondergrondse leiding aangesloten op de kachel”, vertelt Evert Jan Hof van Duurzaam Hoonhorst.

De houtsnippers zijn afkomstig van Hoonhorster bodem. Het plaatselijke groenrecyclingsbedrijf verzamelt, versnippert en droogt door inwoners gebracht snoeiafval zodat het geschikt is voor de dorpsketel. Ook hebben we overeenkomsten met nabije landgoederen voor het aanleveren van snoeiafval. “Zo zorgen we voor een continue aanvoer van snippers en houden we het volledig groen en lokaal.”

Duurzaam Hoonhorst won met haar houtgestookte dorpskachel de award voor Mooiste Buurtinitiatief. Duurzaam Hoonhorst financierde de bioketel met geld van de provincie Overijssel, die Hoonhorst in 2010 tot meest duurzame dorp van Overijssel verkoos. De gebouweigenaren betalen Duurzaam Hoonhorst voor de geleverde warmte. Daarmee dekt de coöperatie de kosten voor de houtsnippers, het transport en het onderhoud van de kachel. Plannen om meer gebouwen op de kachel aan te sluiten bleken niet haalbaar: ze liggen te ver weg van de warmtebron of de bodem is niet geschikt voor de leiding.

Er is bewust gekozen voor een snippergestookte installatie. Onderzoek van Landschap Overijssel heeft aangetoond dat er voldoende biomassa in de regio aanwezig is. Mocht er om redenen even geen snippers voorradig zijn dan kan de snipperinstallatie ook op pellets draaien.

buurtcentrum op duurzame warmte

buurtcentrum de Potstal op duurzame warmte

Wilt u meer weten over dit project?

Neem contact op met het NBKL-lid Heatplus