Nieuws

Uit een bioketel komt nauwelijks fijnstof meer

Uit het laatste informatieblad van de NBKL blijkt dat de uitstoot van fijnstof van een bioketel zeer gering is. Dat komt o.a. door technische ontwikkelingen en het gebruik van filters.

De uitstoot is zelfs vergelijkbaar geworden met de uitstoot van één elektrische personenauto. Op jaarbasis zelfs vergelijkbaar met 5 tot 8 elektrische auto’s (!)

Het informatieblad van de NBKL is in mei 2021 herzien gelet op o.a. de steeds bredere toepassing van fijnstoffilters in bioketels en vanwege het meenemen van condenseerbaar fijnstof door het RIVM in haar meetmethoden.

Klik hier voor het informatieblad fijnstof en de bioketel