Nieuws

Bioketels en fijnstof

Uit een bioketel komt fijnstof, maar veel minder dan men in het algemeen denkt. Lees meer in het Informatieblad Fijnstof en bioketel (juni 2021)

NBKL infoblad fijn stof versie juni 2021