Nieuws

Stoom uit bioketels

Een hoogwaardige toepassing voor biomassa

Het analyserapport “Stoom uit bioketels” is uitgebracht door de NBKL binnen het project “Verduurzaming van de procesindustrie met bio-energie”. Het rapport doet verslag van een analyse van mogelijke knelpunten en mogelijke oplossingen bij de introductie en het toepassen van bioketels voor het maken van stoom in de Overijsselse industrie. De productie van stoom uit biomassa is volledig in lijn met het recente SER-advies “Biomassa in balans. Een duurzaamheidskader voor hoogwaardige inzet van biogrondstoffen”.

Uit de analyse komt naar voren als belangrijkste knelpunt bij de invoering van biomassa voor hoogwaardige inzet het negatieve imago van biomassa in het algemeen. De bioketel als techniek heeft zelf geen negatief imago, maar heeft wel veel last van dit algemene beeld.

De aanbevelingen, gericht aan de leden van de BEON, richten zich in de kern op het verbeteren van het imago. Het deel van het analyserapport over marketing biedt vooral handvatten voor leden van de NBKL.

Verduurzaming van de procesindustrie met bio-energie

Het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017- 2023 verbindt en versterkt partners en initiatieven die bijdragen aan de energietransitie in Overijssel. Op deze wijze behalen we in de regio versneld energiedoelen en komen we tot slimme oplossingen voor een uitdagend energievraagstuk. BEON heeft zich in haar convenant met de provincie gecommitteerd aan de doelstellingen en wil met haar alliantiepartners nieuwe initiatieven in de opwekking van nieuwe energie ontwikkelen en realiseren.

In het project ‘Stoom uit bioketels’ hebben we een folder uitgebracht, bijeenkomsten georganiseerd en deze analyse gemaakt. Door de corona-crisis loopt het project na de zomer van 2020 nog door, in een aangepaste opzet.