Nieuws

Bioketels als oplossing voor deel stikstofprobleem

Verrassende suggestie

De minister van Landbouw kreeg een verrassende suggestie voor de oplossing van een deel van het stikstofprobleem. Door resthout dat veel stikstof bevat uit natuurgebieden te halen en daarna in een bioketel met goede filters te gebruiken voor het maken van warmte, wordt stikstof uit de atmosfeer gehaald en tegelijk veel CO2 bespaard. Dit principe kan straks in pilots worden aangetoond.

Structurele aanpak van stikstof

Op 24 april informeerde de minister van LNV de Tweede Kamer over de structurele aanpak stikstof. In reactie hierop kreeg zij van de branchevereniging een suggestie om bioketels in te zetten als deel van de oplossing. In principe kan door oogst van restromen uit natuurgebieden namelijk een vermindering van de hoeveelheid stikstof plaatsvinden. Het zou goed zijn wanneer er pilots komen om stikstofrijke biomassa uit natuurgebieden te halen en deze dan in te zetten als energiebron.

Hoe werkt het?

Bioketels gebruiken houtsnippers uit binnenlandse reststromen hout. Als onderdeel van een circulaire bio-economie, voegen bioketels geen extra stikstof toe aan de atmosfeer, zoals met verbranding van fossiele brandstoffen wel het geval is. Als de restromen in de natuur achterblijven, is evenzeer sprake van uitstoot, van o.a. stikstof. In de circulaire manier van denken is de bioketel dan ook een oplossing in plaats van een deel van het probleem. Want de stikstof die in hout zit, wordt maar voor een derde omgezet naar NOx en kan daarna met o.a. filters nog verder worden gereinigd. Meer informatie hierover is o.a. te vinden in het recente position paper van de NVDE over stikstof.

Wat zijn bioketels?

Bioketels werken ongeveer hetzelfde als cv-ketels, maar dan op snoei- en houtafval in plaats van gas: ze zetten dit om in warmte en soms ook elektriciteit. Deze brandstof komt uit de regio. Nederland heeft een overschot aan reststromen houtsnippers en exporteert dit, zo blijkt uit CBS-cijfers.

Daarnaast lopen er nu proeven om voedselafval en bermgras om te zetten naar brandstof voor bioketels. De nieuwste generatie bioketels kent rendementen die oplopen tot ver boven de 90% en hebben een hele lage uitstoot van fijnstof. Bioketels gaan bovendien wel tot twee keer zo lang mee als cv-ketels.

Omdat bioketels dezelfde leidingen en radiatoren als een cv-ketel gebruiken zijn ze eenvoudig aan te sluiten als vervanger. Grotere bioketels verwarmen zwembaden, bedrijven, sauna’s en – meestal via een miniwarmtenet – zelfs hele buurten.

NBKL

De NBKL is de brancheorganisatie voor leveranciers van bioketels. De organisatie geeft informatie over bioketels, werkt aan kwaliteitskeurmerken en behartigt de belangen van haar leden bij overheden. De NBKL staat voor schone en betaalbare energie uit reststromen en hernieuwbare grondstoffen. Zo dragen we bij aan een duurzame toekomst.

Bij de NBKL zijn ongeveer 20 leden aangesloten. Bij deze bedrijven zijn circa 650 werknemers actief op het gebied van de productie, import en distributie van bioketels, en brandstof voor ketels (houtchips, houtpellets, pyrolyseolie) Dit betreft bioketels van klein (10 kW) tot groot (60 MW)