Nieuws

effect coronacrisis

Inventarisatie onder duurzame bedrijven

Samen met de NVDE en andere brancheverenigingen heeft de NBKL een onderzoek gedaan naar de effecten van de coronacris. U kunt de verschillende conclusies hier lezen.

Voor de branche van de bioketels zijn de conclusies:

De omzetdaling verschilt sterk, van nul tot 100%. Bedrijven die biowarmte verkopen kunnen dat blijven doen, adviseurs verliezen enigszins omzet en leveranciers zien de omzet dalen met 30-90%. De leveranciers van kleinere bioketels aan huishoudens en aan het MKB krijgen de grootste klap. De looptijd van lead tot contract in de bioketelsector is lang, soms langer dan een jaar. De omzet kent daarmee een grote vertraging, van meerdere kwartalen. En zo zal de omzetdaling door de coronacrisis, zelfs als die morgen voorbij is, nog meerdere kwartalen doordreunen. Een bioketel is niet een apparaat dat je koopt en installeert binnen één kwartaal.

Dubbele omzetdaling

De coronacrisis leidde tot een verdubbeling van de omzetdaling ten gevolge van drie voorafgaande klappen. Dat waren (1) de stop op de ISDE-subsidie voor bioketels en (2) het stikstofdossier waardoor projecten zijn stilgelegd in combinatie met (3) een sterke negatieve beeldvorming in de media. Deze drie klappen hebben elkaar onderling versterkt, maar staan los van de coronacrisis.

Werken aan subsidie en beeldvorming

De bioketelbranche gaat zonder hulp van de overheid (denk aan: subsidie, communicatie) binnen vijf jaar niet meer op het niveau van 2019 komen en mogelijk nooit meer. Daarmee raken de klimaatdoelen verder uit zicht of worden zelfs niet meer gehaald. De goede bioketels hebben geleden onder de slechte. De overheid moet de subsidie herinvoeren, voor de schone en goede bioketels. Dat komt de beeldvorming ook ten goede.