Nieuws

Biomassa onmisbaar

De studie over biomassa die het Planbureau voor de Leefomgeving vrijdag 8 mei heeft gepubliceerd bevestigt het belang van biomassa voor de klimaatdoelen. Daarnaast geeft de studie nuttige aanbevelingen voor goed beleid voor deze hernieuwbare grondstof en energiebron, inclusief duurzaamheidskader. De NBKL en de NVDE vinden het daarmee een goede basis om te komen tot een verantwoorde groeistrategie voor biomassa.

 

De studie bevestigt een aantal positieve punten van de inzet van biomassa die de NVDE onderschrijft:

Duurzame biomassa is van groot belang voor een klimaatneutrale energiehuishouding en een circulaire economie

Bosbouw en biomassa-oogst kunnen hand in hand gaan met een toename van de hoeveelheid hout (en dus vastgelegde CO2) in het bos

Biomassa kan ook goed samengaan met het in stand houden of zelfs verbeteren van de biodiversiteit mits aan de juiste randvoorwaarden wordt voldaan

Verbranding van biomassa in moderne installaties heeft slechts beperkt effect op luchtkwaliteit.

 

Meer weten?