Nieuws

Bioketels horen bij de sterkste duurzame groeiers

De nieuwste CBS-cijfers geven aan dat de duurzame warmteproductie uit bioketels nog harder groeit dan gedacht. Het CBS geeft in haar herziene cijfers aan dat de warmteproductie van bioketels bij bedrijven groeide van 15 PJ  in 2017 naar 19 PJ in 2018. Een belangrijk deel hiervan werd geproduceerd in kleine bio-WKK’s, die zowel warmte als elektriciteit produceren. Ook schakelden biomassacentrales om van elektriciteitsproductie naar stoom/warmte productie.

Ook de warmteproductie door bioketels bij huishoudens nam toe, maar hier zijn weinig gegevens over beschikbaar. Zonnestroom groeide in 2018 eveneens hard, van 8 PJ in 2017 naar 13 PJ in 2018. Ook de groei van biodiesel was fors, van 8 naar 15 PJ.

Sterke groei, maar totaal nog bescheiden

De totale groei van de duurzame energieproductie lijkt onvoldoende om de doelstellingen van het kabinet te behalen (12 % duurzaam in 2020)”Naar schatting kwamen er 1.500 bioketels bij. Op het totale aantal vervangen aardgas-cv installaties (400.000) is dat een zeer beperkt aantal. De NBKL heeft in 2019 een studie laten doen waaruit blijkt dat in de toekomst voor 4-10 % van de huishoudens een bioketel de meest aangewezen vorm van warmteproductie is.

Klik hier voor de CBS-cijfers.