Nieuws

Bioketels horen in de ISDE

Bioketels zijn onmisbaar als een betaalbare en schone oplossing in het klimaatbeleid. Toch is de minister van EZK voornemens om de ISDE-subsidie op bioketels te stoppen. Hij baseert zijn besluit op een onderzoek waarin aantoonbaar op sommige punten onjuiste feiten zijn gebruikt. Als het onderzoeksbureau correcte gegevens had gebruikt, was er een positieve conclusie uitgekomen.

De minister neemt evenmin opties mee die de ISDE kunnen verbeteren richting schonere bioketels.

In een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer zet de NBKL haar punten uiteen.