Nieuws

Bioketels veel schoner

Uit recent onderzoek blijkt dat bioketels veel schoner zijn dan veel mensen denken. Zo heeft één moderne ketelinstallatie die duizenden woningen verwarmt, dezelfde impact op de fijnstof concentratie in de directe omgeving als één conventionele houtkachel die af en toe wordt gestookt.

Er zijn grote verschillen tussen kachels, ketels en open haarden die op hout worden gestookt. Zowel het energetisch rendement, de uitstoot als de gezondheidseffecten lopen ver uit elkaar. Dit blijkt uit het Kennisdocument “Houtstook in Nederland”.

 

Grote verschillen in houtstook

De grote verschillen komen voort uit o.a. de leeftijd en installatie van het toestel, hoe deze wordt gestookt en de kwaliteit van de brandstof. Open haarden, oudere kachels en oudere ketels stoten per eenheid warmte aanzienlijk meer uit dan nieuwere kachels en ketels. De uitstoot door houtrook neemt dan ook af in de loop van de jaren, ondanks de toename van het aantal ketels en kachels.

Ook de samenstelling en eigenschapen van  fijnstof varieert per toepassing. Terwijl het fijnstof uit een oudere houtkachel vooral bestaat uit roet en teren die een sterke reactie op celweefsel uitlokken, bestaat het fijnstof uit een goed brandende pelletkachel of een volautomatische ketel vooral uit zouten, waarop celweefsel veel minder sterk reageert. Een schonere verbranding resulteert dus in minder stof, wat per gram bovendien minder organische stof bevat en daarmee minder schadelijk is. Het verschil in rendement tussen een open haard en een moderne bioketel is veelzeggend; hetzelfde houtblok levert in een bioketel honderden keren minder fijnstof op.

 

Over de studie

Het Kennisdocument “Houtstook in Nederland” is gemaakt door de onderzoeksbureaus Procede Biomass en Buro Blauw, in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De studie werd begeleid door een brede commissie met daarin vertegenwoordigers van milieuorganisaties, GGD’s en Astmafonds, de industrie, en overheid

 

Over de NBKL

De Nederlandse Vereniging van Biomassa Ketel Leveranciers (NBKL) behartigt de belangen van haar leden door te werken aan een level playing field voor biomassaketels in Nederland in contact met de diverse brancheorganisaties, ministeries en keur- en onderzoeksinstanties. Zij werkt ook aan kwaliteitsverbetering van toeleveranciers en installateurs. Leden zijn fabrikanten en importeurs/distributeurs van biomassaketels, van groot tot klein.

Kwalitatief hoogwaardige biomassaketels met een hoog rendement (> 90%) zijn een aanwinst voor een duurzame biobased toekomst, en een direct alternatief voor ketels op fossiele brandstoffen. De rijksoverheid ondersteunt de productie van energie uit biomassa.

 

Over het PBE

Stichting Platform Bioenergie (PBE) is de organisatie voor de bevordering van een duurzaam en maatschappelijk geaccepteerd gebruik van bio-energie in Nederland binnen een toereikend en stabiel beleids- en regelgevingskader. PBE vertegenwoordigt de bedrijven die direct en indirect betrokken zijn bij de productie van bio-energie.

PBE heeft de aspiratie bij te dragen aan de transitie van een fossiele, naar een volledig hernieuwbare en duurzame CO2-arme samenleving waarin productketens zoveel mogelijk circulair en biobased zijn. Bio-energie is in deze transitie een integraal onderdeel en nauw verweven met de biomassagrondstoffen en de verschillende toepassingen van biomassa.

 

Het kennisdocument Houtstook is te vinden op : https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/09/Kennisdocument%20houtstook%2020180910definitief.pdf