Nieuws

Aanbieding rapport aan Tweede Kamer

Overhandiging aan mevr. Isabelle Diks

De vice-voorzitter van de NBKL, de heer Theo de Groot, overhandigde op 2 juli 2019 het rapport over de rol van bioketels in de energietransitie aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat, mevr. Isabelle Diks.

Waarom zijn er meer bioketels nodig?

Warmtenetten en warmtepompen vormen straks de ruggengraat van de warmtevoorziening. Deze voorzieningen zijn echter niet overal mogelijk of betaalbaar. Dit is het geval waar het elektriciteitsnet niet of slechts tegen hoge kosten verzwaard kan worden en warmtenetten te ver weg liggen. In een deel van die gevallen zijn bioketels de beste optie voor duurzame warmte, aldus CE Delft. In 2050 zouden bioketels tot zo’n 7% van de woningen, bedrijven en andere gebouwen verwarming en warm water kunnen leveren. Dit zijn zo’n 600.000 gebouwen, of grofweg alle huishoudens in de provincie Utrecht. Om dit te bereiken is wel meer subsidie nodig om het prijsverschil tussen een bioketel en een cv-ketel af te dekken.

Wat zijn bioketels?

Bioketels werken ongeveer hetzelfde als cv-ketels, maar dan op snoei- en houtafval in plaats van gas: ze zetten dit om in warmte en soms ook elektriciteit. Deze brandstof komt vaak uit de regio. Daarnaast lopen er nu proeven om voedselafval en bermgras om te zetten naar brandstof voor bioketels. De nieuwste generatie bioketels kent rendementen die oplopen tot ver boven de 90% en hebben een hele lage uitstoot van fijnstof. Bioketels gaan bovendien wel tot twee keer zo lang mee als cv-ketels. De familie Reinders uit Loenen aan de Vecht is al een tevreden gebruiker van een bioketel en laat hier zien hoe zo’n ketel werkt.

“Meer hulp nodig voor huishoudens en MKB om van het gas af te gaan”

De studie van CE Delft laat zien dat bioketels op veel plekken maatschappelijk het best betaalbaar zijn. Echter, voor het individuele bedrijf of huishouden is nog wel subsidie nodig om bioketels even betaalbaar te maken als gasgestookte cv-ketels. “Om alle mogelijkheden van bioketels volledig te benutten is daarom meer subsidie nodig: het concept-Klimaatakkoord spreekt over jaarlijks 100 miljoen euro aan zogenaamde ISDE-subsidie voor alle oplossingen om van het gas af te gaan. Dat is voor zonneboilers, warmtepompen, bioketels en alle andere oplossingen. Volgens de CE Delft-studie zou alleen al voor bioketels tot 45 miljoen euro per jaar nodig zijn. Het zou toch zonde zijn als mensen niet van het gas af gaan omdat de subsidiepot op is?” aldus Eppo Bolhuis, voorzitter van de vereniging voor bioketelleveranciers NBKL.