Nieuws

Biomassa in 2018

Biomassa voor energie uit reststromen

De gebruikte biomassa in Nederland voor energieproductie bestaat voor bijna 100% uit rest- en afvalstromen. Bio-energie uit rest- en afvalstromen zijn ‘local-to-local’ productieketens waarbij Nederlandse biomassa lokaal wordt gebruikt in Nederlandse bio-energie installaties.

Herkomst biomassa

De biomassa komt voor 77% uit eigen land. De rest komt uit Europa: Duitsland, België en Noord- en Centraal Europa.

Hernieuwbare energie

Bio-energie vormt ruim 60% van de totale hernieuwbare energietoepassingen in Nederland  en is daarmee verreweg de belangrijkste vorm van hernieuwbare energie.

Biomassa voor energieopwekking

Dit zijn de belangrijkste cijfers uit de jaarlijkse rapportage van Platform Bio-energie (PBE) over houtige biomassa voor energieopwekking.