Nieuws

Bioketels voor MKB

Overhandiging rapport bioketels aan Hans Biesheuvel

Op woensdag 12 juni overhandigde NBKL-voorzitter Eppo Bolhuis het rapport van CE Delft over de rol van bioketels in de energietransitie aan ONL-voorzitter Hans Biesheuvel.

Uit het rapport blijkt dat een forse toename van het aantal bioketels nodig is op weg naar aardgasvrije toekomst. Er ligt een duidelijke rol voor bioketels op plekken waar warmtenetten en warmtepompen niet mogelijk zijn. In 2050 zouden bioketels tot zo’n 7% van de woningen, bedrijven en andere gebouwen verwarming en warm water kunnen leveren. Het rapport is getiteld “Bioketels voor warmte in de toekomst.”

Rol MKB in energietransitie

Het MKB staat voor een grote uitdaging in de energietransitie, terwijl de politieke aandacht en de klimaattafels zich vooral richten op particulieren en woningbouw. Zowel de positie van bedrijven binnen subsidieregelingen zoals de ISDE als de aandacht van lokale beleidsmakers voor het MKB binnen de Regionale Energiestrategieën kan beduidend steviger. Temeer omdat uit de verkenning naar voren komt dat op die plekken waar warmtenetten en -pompen niet mogelijk zijn een rol ligt weggelegd voor bioketels. In de praktijk blijken dit vaak de plekken waar het MKB is gevestigd.

ONL roept de politiek op om in te zetten op de innovatiekracht van het MKB. Veel ondernemers hebben op innovatieve wijze al een verduurzamingsslag gemaakt. Deze kopgroep vervuld een voorbeeldfunctie voor de rest van het mkb en ontwikkelt oplossingen die ingezet kunnen worden om de rest van Nederland te verduurzamen.

Wat zijn bioketels?

Bioketels werken ongeveer hetzelfde als cv-ketels, maar dan op snoei- en houtafval in plaats van gas: ze zetten dit om in warmte en soms ook elektriciteit. Houtachtige reststromen uit de regio dienen doorgaans als brandstof. Daarnaast lopen er nu proeven om voedselafval en bermgras om te zetten naar brandstof voor bioketels.

De nieuwste generatie bioketels onderscheidt zich in rendementen die oplopen tot ver boven de 90% en met een hele lage uitstoot van fijnstof. Omdat bioketels dezelfde leidingen en radiatoren als een cv-ketel gebruiken zijn ze eenvoudig aan te sluiten als vervanger. Grotere bioketels verwarmen zwembaden, bedrijven, sauna’s en – meestal via een miniwarmtenet – zelfs hele buurten.

ONL

ONL voor Ondernemers is dé ondernemersorganisatie van Nederland en heeft maar één belang: de stem van de ondernemers te laten horen. Dit betekent dat ondernemers onze agenda bepalen en wij actie ondernemen.