Nieuws

Wilgenoogst voor bioketel

Lokale energieketen

ZLTO organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met CDEB om duurzame en CO2 neutrale biomassa als vervanger van fossiele brandstoffen en als grondstof voor de biobased toepassingen onder de aandacht te brengen. Met name voor de agrarische sector liggen er kansen en mogelijkheden om zowel aan de vraag- als aanbodkant te investeren in lokale energieproductie.

De wilg als duurzame grondstof

Wilg heeft een hoge energieopbrengst en vervangt bij verbranding aardgas. Daarnaast kent het gewas vele biobased toepassingen. In 2016 werd op initiatief van CDEB het wilgenperceel aangeplant op circa drie hectare grond van de gemeente Gilze-Rijen. Na drie jaar hebben de snelgroeiende wilgen een hoogte van maar liefst acht meter bereikt en worden op donderdag 14 februari voor het eerst geoogst.

Meer informatie

CDEB is de Coöperatie Duurzame Energieketen de Baronie. U bent van harte welkom op deze demo- en kennisdag. Bekijk de website voor meer informatie, het programma en om je aan te melden. 

Wilt u een andere keer een excursie bijwonen? Stuur een e-mail naar info@nbkl.nl