Nieuws

Better Biomass erkend door Europese Commissie

Het Better Biomass certificatieschema is onlangs opnieuw erkend door de Europese Commissie. In november 2018 had de Minister van Economische Zaken en Klimaat het Better Biomass certificatieschema al goedgekeurd binnen het Besluit conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen. Deze goedkeuring heeft betrekking op alle vijf biomassacategorieën die worden onderscheiden en geldt voor de wereldwijde toepassing van de claim ‘Better Biomass certified’.

Met deze twee wettelijke erkenningen heeft de markt beschikking over een robuust certificatieschema om de duurzame herkomst en inzet van biomassa op onafhankelijke wijze te borgen.

De eisen hebben betrekking op biobrandstoffen voor vervoer en vloeibare biomassa voor overige energietoepassingen. De erkenning heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Met Better Biomass worden bedrijven beoordeeld of ze voldoen aan de NTA 8080 eisen. Bedrijven met een Better Biomass certificaat kunnen aantonen aan de RED te voldoen. Hiermee mogen hun producten meetellen in de doelstelling voor duurzame energie. Het uitvoeringsbesluit van deze nieuwe erkenning treedt op 18 december 2018 in werking.

Meer informatie: info@betterbiomass.com   +31(0)15 2 690 326