Nieuws

NBKL organiseert excursie naar houtgestookte stoomketels

Een dertigtal beleidsmakers en adviseurs heeft vrijdag 22 april 2016 de houtgestookte stoomketels in Odiliapeel en Venray bekeken. Dit zijn grote biomassacentrales van 8,7 tot 15 megawatt (MW). De NBKL wilde tijdens deze bezichtiging graag laten zien hoe deze installaties functioneren. Als NBKL zijn we ervan overtuigd dat er door middel van deze techniek een groot potentieel in Nederland ligt voor verduurzaming.

Biomassacentrale van Attero, Odiliapeel

Deze biomassacentrale heeft een houtketel van 8,7 MW en produceert 10 ton stoom per uur. De ketel draait ten behoeve van het productieproces van PK Kroef, producent van koelverse aardappelproducten. De installatie heeft een energierendement van ruim 91%. De centrale gebruikt houtchips die afkomstig zijn van gemeentelijk groenafval en het teveel aan grove houtstukken van de GFT installaties van Attero.

   

De opslag van de brandstof

Biomassacentrale van Martens EKO, Venray

Martens produceert strooisel en houtpellets. Ze heeft een Bio-WKK in gebruik van 12 MW en een houtketel van 15 MW. De stoom wordt gebruikt voor drogingsprocessen. De brandstof is met name A-hout afkomstig van timmer- en meubelfabrikanten (resthout), zaagsel en houtchips.


Alle bezichtigde ketels zijn geleverd door Vyncke. Marktleider in Europa van biomassainstallaties groter dan 5 MW.