Nieuws

Meer bioketels bij bedrijven in 2018

Uit de Statline publicatie van 29 mei 2019 blijkt dat het verbruik van biomassa in bijna alle categorieën stijgt. Het verbruik van biomassa in warmteketels bij bedrijven groeide vooral omdat er nieuwe biomassaketels zijn bijgeplaatst. Het verbruik van biomassa voor electriciteit groeide bij bedrijven met ruim 18%. Het verbruik in huishoudens groeide met 2,5%.

Verschuiving naar warmte

Er zijn ook installaties die elektriciteit produceren uit het verstoken van vaste biomassa, al dan niet in combinatie met warmteproductie. De trend van de laatste twee jaar is dat deze installaties meer warmte zijn gaan produceren en leveren aan industriële bedrijven en voor stadsverwarming. Deze extra warmte is ten koste gegaan van de productie van elektriciteit. Warmte wordt met een hoger rendement geproduceerd dan elektriciteit, zodat per saldo het verbruik van hernieuwbare energie toenam.

Verbruik energie uit biomassa neemt toe

Biomassa is met 61 procent van het totaal nog steeds de grootste bron van hernieuwbare energie. Het energieverbruik uit deze bron is in 2018 met 13 procent toegenomen naar 96 PJ.

Bronnen:

Persbericht CBS

Statline publicatie van 29 mei 2019