Nieuws

Biobrandstoffen en luchtemissies

De NBKL heeft samen met de NEN de relatie tussen biobrandstoffen en emissies in kaart gebracht. Er zijn een paar voor de hand liggende relaties, maar ook onverwachte verbanden.

Informatieblad biobrandstoffen en luchtemissies