Nieuws

Maatregellijst Energieadvies Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

05 oktober 2015

U kunt subsidie aanvragen voor investeringen in energiebesparing of voor de toepassing van duurzame energie...

Publicaties

Warmte uit hout

Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties.

Biomassa: brandstof voor morgen

Biomassaketels

Biomassaketels

Van oudsher is een houtketel dé wijze waarop ruimten werden verwarmd, maar sinds de vondst van de gasbel in Slochteren is houtvuur in Nederland vooral sfeerverwarming geworden. In de ons omringende landen zoals Duitsland en Oostenrijk is de houtverwarming wel belangrijk gebleven. Daar zijn biomassaketels in de laatste decennia sterk doorontwikkeld en geïnnoveerd. Hierdoor leveren deze ketels hetzelfde comfort – bij een goede brandstofkwaliteit en juist gebruik – als veelgebruikte andere vormen van energievoorziening.

Subsidies

Om het gebruik van hernieuwbare energie te stimuleren stelt de overheid verschillende subsidies beschikbaar.